မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

အမည်မြို့နယ်ပါတီ

ဦးကျော်မင်းဦးမင်းတုန်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးနေထက်ဝင်းဆင်ပေါင်ဝဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်အေးယုမော်သရက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဉီးဌေးမြင့်ပွင့်ဖြူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမျိုးမင်းဦးကံမအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်တင်ဆောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်ဆန်းအောင်ဆိပ်ဖြူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးသာချို(ခ) ဦးတင်ကြိုင်ရေနံချောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ယဉ်မင်းလှိုင်ဂန့်ဂေါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်အောင်လွင်စေတုတ္တရာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ခင်မျိုးဆက်အောင်လံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဝင်းဝင်းမင်းဘူးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်ကြီး(ခ) အုန်းခင်မင်းလှအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးရဲထွန်းဝင်းပေါက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမြတ်လေးဦးထီးလင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးချစ်ထွေးမြို့သစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမင်းသိန်းတောင်တွင်းကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအောင်ခင်ဝင်းမြိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမြင့်ဉီးမကွေးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအောင်တင်လင်းနတ်မောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဝင်းမောင်စလင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဉီးသက်ကြူပခုက္ကူအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဘိုကြီးချောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးလွင်မြင့်ဦးရေစကြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစန်းကြူငဖဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

Advertisements