မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

အမည်မြို့နယ်ပါတီ

ဦးတင်ဝင်းမင်းတုန်း(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်အေးမူမင်းတုန်း(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးတင်နွယ်ဦးသရက်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဇော်မိုးအောင်သရက်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဇော်ဝင်းကံမ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမြင့်အောင်ကံမ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးရန်အောင်မျိုးဆင်ပေါင်ဝဲ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်လွင်ဆင်ပေါင်ဝဲ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်စွမ်းရည်မင်းဘူး(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်ငွေမင်းဘူး(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမျိုးမြင့်ဇော်မြို့သစ်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဇော်မျိုးဝင်းမြို့သစ်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ညိုညိုဦးစေတုတ္တရာ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးထွန်းထွန်းဝင်းစေတုတ္တရာ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုပွင့်ဖြူ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမြင့်ဆွေပွင့်ဖြူ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဇော်မင်းအောင်လံ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအေးကျော်အောင်လံ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမြင့်ဇော်ဂန့်ဂေါ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်ကျော်ထွန်းဂန့်ဂေါ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဝင်းသော်ဆော(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်မြင့်ဆော(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်သက်မွန်အေးဆိပ်ဖြူ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးစိန်အောင်မင်းဆိပ်ဖြူ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအောင်မျိုးထွန်း(ခ)
ဦးအောင်အောင်ငဖဲ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်သူရစိုး (ခ)
ဦးညီပုလေးငဖဲ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအောင်သန်းပေါက်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်မြင့်စန်းပေါက်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးသက်နိုင်မြိုင်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဆလိုင်းအောင်ထွန်းမင်းချင်းတိုင်းရင်းသားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ဌေးဌေးလှိုင်ပခုက္ကူ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ဇင်နီနီဝင်းပခုက္ကူ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဝင်းဌေးမြိုင်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးတာစလင်း(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဉီးသက်ခိုင်စလင်း(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးအောင်ကိုကို(ခ)
အောင်အောင်တောင်တွင်းကြီး(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်သင်းသင်းဆွေတောင်တွင်းကြီး(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးလှမြင့်ရေနံချောင်း(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးခင်မောင်ဝင်းရေနံချောင်း(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်ဌေးမကွေး(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ခင်ချိုလတ်မကွေး(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးသောင်းရွှေနတ်မောက်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါက်တာ ခင်မောင်အေးနတ်မောက်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးဇော်မင်းထီးလင်း(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေင်ထီးလင်း(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးလှိုင်မြင့်သန်းမင်းလှ(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါက်တာ ရဲထွန်းဇော်မင်းလှ(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒေါ်စောအေးမွန်ချောက်(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးသန်းတင်ချောက်(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးကျော်မွှေးရေစကြို(၁)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဦးမင်းဟန်ရေစကြို(၂)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

Advertisements