၂၀၂၀ပြည့်နှစ် နို၀င်ဘာ (၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ(မကွေးတိုင်းအတွင်း)

336
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် နို၀င်ဘာ (၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
ပထမအကြိမ် မဲစာရင်းကပ်ထားကြေညာခြင်း ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့မှ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့အထိ၂၅.၇.၂၀၂၀ မှ ၇.၈.၂၀၂၀ထိကြေညာ
ပထမအကြိမ်မှာ ကပ်ထားကြေညာသည့် မဲဆန္ဒရှင် အင်အားစာရင်း ၃၂သိန်း ၅သောင်းကျော်ခန့်ရှိ
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်း ၂၀.၇.၂၀၂၀ မှ ၈.၈.၂၀၂၀ထိတင်သွင်း
လက်ရှိတွင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ အမည်စာရင်းတင်သွင်းထားသည့် မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိပါတီ ၂၁ပါတီ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးနိုင်ရန်မဲရုံ ၄၅၂၄ရုံ (အပြောင်းအလဲရှိနိုင်)
မကွေးတိုင်း အတွင်းမှာလွှတ်တော်နေရာများ ပြည်သူ့လွှတ်တော်  (၂၅)နေရာ
အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၂)နေရာ
တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် (၅၀)နေရာ
တိုင်းရင်းသား (၁)နေရာ
စုစုပေါင်း  (၈၈)နေရာ
၂၀၂၀ခုနှစ် ပထမအကြိမ် မဲပေးမည့် မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ ၁၈နှစ်ပြည့် လာမည့် လူငယ်မဲ ဆန္ဒရှင် (၃)သိန်းခန့်ရှိ

 

 

မိုးပန်းဖြူ စုစည်းဖေါ်ပြသည်။