အောင်လံမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အချို့မှာ ရေတစ်စည်ကို၁၅၀၀အထိ ပေးဝယ်နေရ

199