မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

511
အမည် မြို့နယ် ပါတီ
ဦးကျော်မင်းဦး မင်းတုန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးနေထက်ဝင်း ဆင်ပေါင်ဝဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်အေးယုမော် သရက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဉီးဌေးမြင့် ပွင့်ဖြူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမျိုးမင်းဦး ကံမ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်တင် ဆော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်ဆန်းအောင် ဆိပ်ဖြူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသာချို(ခ) ဦးတင်ကြိုင် ရေနံချောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ယဉ်မင်းလှိုင် ဂန့်ဂေါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်အောင်လွင် စေတုတ္တရာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ခင်မျိုးဆက် အောင်လံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဝင်းဝင်း မင်းဘူး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်ကြီး(ခ) အုန်းခင် မင်းလှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးရဲထွန်းဝင်း ပေါက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမြတ်လေးဦး ထီးလင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးချစ်ထွေး မြို့သစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမင်းသိန်း တောင်တွင်းကြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအောင်ခင်ဝင်း မြိုင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမြင့်ဉီး မကွေး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအောင်တင်လင်း နတ်မောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဝင်းမောင် စလင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဉီးသက်ကြူ ပခုက္ကူ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဘိုကြီး ချောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးလွင်မြင့်ဦး ရေစကြို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစန်းကြူ ငဖဲ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ