မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ

368
အမည် မြို့နယ် ပါတီ
ဦးတင်ဝင်း မင်းတုန်း(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်အေးမူ မင်းတုန်း(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးတင်နွယ်ဦး သရက်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇော်မိုးအောင် သရက်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇော်ဝင်း ကံမ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမြင့်အောင် ကံမ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးရန်အောင်မျိုး ဆင်ပေါင်ဝဲ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်လွင် ဆင်ပေါင်ဝဲ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်စွမ်းရည် မင်းဘူး(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်ငွေ မင်းဘူး(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမျိုးမြင့်ဇော် မြို့သစ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇော်မျိုးဝင်း မြို့သစ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ညိုညိုဦး စေတုတ္တရာ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း စေတုတ္တရာ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါက်တာအောင်မိုးညို ပွင့်ဖြူ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမြင့်ဆွေ ပွင့်ဖြူ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇော်မင်း အောင်လံ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအေးကျော် အောင်လံ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမြင့်ဇော် ဂန့်ဂေါ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်ကျော်ထွန်း ဂန့်ဂေါ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဝင်းသော် ဆော(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်မြင့် ဆော(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်သက်မွန်အေး ဆိပ်ဖြူ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိန်အောင်မင်း ဆိပ်ဖြူ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအောင်မျိုးထွန်း(ခ)
ဦးအောင်အောင်
ငဖဲ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်သူရစိုး (ခ)
ဦးညီပုလေး
ငဖဲ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအောင်သန်း ပေါက်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်မြင့်စန်း ပေါက်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသက်နိုင် မြိုင်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဆလိုင်းအောင်ထွန်းမင်း ချင်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ဌေးဌေးလှိုင် ပခုက္ကူ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ဇင်နီနီဝင်း ပခုက္ကူ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဝင်းဌေး မြိုင်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးတာ စလင်း(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဉီးသက်ခိုင် စလင်း(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအောင်ကိုကို(ခ)
အောင်အောင်
တောင်တွင်းကြီး(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်သင်းသင်းဆွေ တောင်တွင်းကြီး(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးလှမြင့် ရေနံချောင်း(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခင်မောင်ဝင်း ရေနံချောင်း(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်ဌေး မကွေး(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ခင်ချိုလတ် မကွေး(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသောင်းရွှေ နတ်မောက်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါက်တာ ခင်မောင်အေး နတ်မောက်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဇော်မင်း ထီးလင်း(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေင် ထီးလင်း(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးလှိုင်မြင့်သန်း မင်းလှ(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါက်တာ ရဲထွန်းဇော် မင်းလှ(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်စောအေးမွန် ချောက်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသန်းတင် ချောက်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်မွှေး ရေစကြို(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမင်းဟန် ရေစကြို(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ