မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ 

307
အမည် မြို့နယ် ပါတီ
ဒေါ်လှိုင် အမှတ်(၁၀) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစန်းလွင် အမှတ်(၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးကျော်ဆွေ အမှတ်(၃) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွန်း အမှတ်(၉) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးမြတ်ကိုကို အမှတ်(၁၂) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးပြူးလွင် အမှတ်(၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါက်တာကျော်ငွေ အမှတ်(၄) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခင်ဝင်း အမှတ်(၅) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအောင်ကြည်ညွှန့် အမှတ်(၆) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးဝင်းတင့် အမှတ်(၇) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးရဲတင့် အမှတ်(၈) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဒေါ်သန်းသန်းအေး အမှတ်(၁၁) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ